Język polski Grudzień 2005 Poziom podstawowy I | Arkusze maturalne

Przedmiot Język polski
Data Grudzień 2005
Stopień trudności Poziom podstawowy I
Czas pracy 170 minut
Sygnatura Matura próbna
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Wyjaśnij, jaką funkcję w kompozycji tekstu pełnią akapity 1. i 2.
2. Na jakie elementy biografii Ryszarda Kapuścińskiego wskazują tytuł tekstu i akapit pierwszy?
3. Teksty retoryczne często wykorzystują klasyczny schemat przemówienia: wstęp,
przedstawienie kwestii (teza), podanie argumentów, odparcie przewidywanych
kontrargumentów, zakończenie.
4. W akapicie 3. profesor Miodek przekonuje, że Kapuściński posiada ?dar operowania
słowem?. Podaj numery akapitów, w których to spostrzeżenie zostało rozwinięte.
5. Jaką charakterystyczną cechę ?budowy i toku myślowego? książek Kapuścińskiego zauważył
Miodek? W czym się ona ujawnia? (akapity 6-8).

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.